Zapisovanie na cudzie jazyky a telovýchovné aktivity.

 

Prihlasovanie študentov Národohospodárskej fakulty na cudzie jazyky bude prebiehať len 13. 09. 2022 od 8,00 do 20.00 hod.  

Ak študent Národohospodárskej fakulty neprejaví záujem o prihlásenie sa na rozvrh v stanovenom termíne nebude predmet absolvovať v zimnom semestri a predmet si bude musieť preniesť do ďalšieho ročníka. 

Prihlasovanie študentov Národohospodárskej fakulty na telovýchovné aktivity bude prebiehať od 19. 09. 2022 do 20. 09. 2022 od 8,00 do 20.00 hod. 

POZOR: v termíne prihlasovania sa na cudzie jazyky, telesnú výchovu je ZAKÁZENÉ prihlasovať sa na rozvrh iných predmetov. Na tieto predmety sú študenti prihlasovaní jednotlivými vyučujúcimi podľa študijných skupín. Ak sa študent prihlási aj napriek uvedenému zákazu bude z daného rozvrhového okienka vymazaný. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.