Milá študentka, milý študent,

žiadosti o poskytnutie sociálneho štipendia na akademický rok 2022/2023 bude možné na NHF EU v Bratislave 

podávať od 19. septembra 2022 u p. Hytkovej v miestnosti 2B15.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.