Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 10. marca 2022 o 10,00 hod. sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Martina Lábaja, PhD., docenta na funkčnom mieste profesora Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave na tému „Automatizácia a globálne hodnotové reťazce: význam spracovateľského priemyslu pre ekonomický rozvoj“. Inauguračná prednáška je verejná a uskutoční sa online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

 

Pre účasť na inauguračnej prednáške kliknite dňa 10. marca 2022  o 10,00 hod. na tento odkaz

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.