Vážení členovia akademickej obce, milé kolegyne, kolegovia, študentky a študenti,

 pozývam Vás na zasadnutie akademickej obce NHF EU v Bratislave k pripravovanej novele zákona o vysokých školách, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.11.2021 o 12.30 h v MS Teams.

Prepojenie na kanál zasadnutia:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a84d2cdbb9d5e490bb83dc4b0b49d4f46%40thread.tacv2/zasadnutie%2520AO%252011.11.2021?groupId=4dff4715-5df9-442c-a768-52916b482d38&tenantId=d4fcc57e-1cd6-48da-b1ca-7f19f1e2b3ac

S pozdravom,

 

doc. Ing. J. Kotlebová, PhD.

predsedníčka AS NHF EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.