Milá študentka, milý študent, dovoľujeme si Vás informovať o časovom harmonograme procesu tvorby a zapisovania sa na témy záverečných prác na bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia.
V termíne do 30. novembra 2021 má študent možnosť navrhnúť si vlastnú tému záverečnej práce. Žiadosť sa podáva na sekretariáte katedry, ktorá zastrešuje príslušný študijný program. Ak si študent nenavrhne vlastnú tému, bude v termíne od 22. do 23. januára 2022 v systéme AIS zverejnený zoznam všetkých tém vypísaných pre príslušný študijný program. V termíne od 24. do 28. januára 2022 bude systém AIS otvorený na prihlasovanie sa študentov na vybranú tému záverečnej práce na bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.