Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS NHF EU a AS EU v Bratislave za študentskú časť NHF konštatuje, že doplňujúcich volieb do AS NHF EU a AS EU za študentskú časť NHF, ktoré prebiehali online 22.10.2021 od 12:00 do 14:00 na platforme MS Teams, sa zúčastnilo 223 voličov a zaevidovaných bolo 223 platných hlasovacích lístkov.

Na základe spočítania hlasovacích lístkov volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave vyhlasuje nasledovné výsledky volieb:

 

Zvolení kandidáti do AS NHF EU v Bratislave za študentskú časť:

Za prvý stupeň štúdia:

Eva Ha Nguyen Duy 145 platných hlasov

Jozef Barniak 107 platných hlasov

Dominik Imrich 132 platných hlasov

Za druhý stupeň štúdia:

Bc. Richard Čanaky 140 platných hlasov

Za tretí stupeň štúdia:

Ing. Juraj Dedinský  202 platných hlasov

 

Zvolený kandidát do AS EU v Bratislave za študentskú časť NHF:

Bc. Miroslav Nguyen Duy 201 platných hlasov

Nezvolený kandidát do AS NHF EU v Bratislave za študentskú časť:

Za druhý stupeň štúdia:

Bc. Iva Mojović 81 platných hlasov

 

V Bratislave, 22.10.2021

Róbert Palša

Predseda volebnej komisie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.