Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 23. septembra 2021 o 11:30 hod. sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava uskutoční habilitačná prednáška Ing. Karola Morvaya, PhD., odborného asistenta vo funkcii docenta Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave na tému "Spomalenie rastu produktivity práce a rast vzácnosti pracovnej sily: koniec výhody nízkych jednotkových nákladov práce v SR?" a obhajoba habilitačnej práce na tému Slovenská ekonomika na ceste od nedostatku práce k nedostatku jej produktivity. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sú verejné a uskutočnia sa online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

Pre účasť na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce kliknite dňa 23.9.2021 o 11:30 hod. na tento odkaz

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.