Zápis študentov NHF EU v Bratislave na cudzie jazyky v zimnom semestri 

2021/2022 sa uskutoční dňa 15.9. 2021 až 16.9. 2021 v čase od 8,00 do 23,59 hod. prostredníctvom systému AIS. Pokiaľ sa študent NHF v uvedených termínoch na cudzie jazyky nezapíše, bude administratívne zaradený do rozvrhu podľa voľných kapacít a zmena rozvrhu nebude možná. Externí študenti sa neprihlasujú.

Zápis študentov NHF EU v Bratislave na telovýchovné aktivity v zimnom semestri 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 20. 9. 2021 až 21. 9. 2022 od prostredníctvom systému AIS.  

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.