Aktualizované opatrenie rektora 8/2021, ktoré nadobúda účinnosť od 1.9.2021 nájdete na stránke euba.sk

Rektor EU v Bratislave a dekani všetkých fakúlt EU v Bratislave zároveň vyzývajú zamestnancov a študentov univerzity, aby využili možnosť a dali sa zaočkovať. Očkovanie je najlepšou cestou, ako ochrániť seba aj druhých a ako sa vrátiť do bežného pracovného aj študijného života.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.