OPRAVNÉ štátne skúšky sa uskutočnia 26.8. 2021 pre študentov všetkých študijných programov, vrátane študijného programu Ekonómia a právo (predmet Národohospodárske náuky a obhajoba záverečnej práce na NHF). 

Štátne skúšky pre študentov študijného programu Ekonómia a právo (Správne právo a obhajoba záverečnej práce na PRAF) sa uskutočnia v termíne od 23.8. do 27.8.2021. Študenti sa na opravné štátne skúšky prihlasujú prostredníctvom systému AIS v termíne od 21.6. do 25.6.2021.  

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.