Odovzdávanie diplomov študentom inžinierskeho štúdia, ktorí úspešne ukončili štúdium v máji 2021, sa uskutoční v termíne

 od 16. júna 2021 do 17. júna 2021 v čase od 8,00 do 11,00 hod. a od 13,00 do 14,30 hod.  na študijnom oddelení v miestnosti 2B 44. 

Upozorňujeme všetkých študentov, ktorí majú pohľadávky voči Slovenskej ekonomickej knižnici, aby si ich do uvedeného termínu vyriešili. SEK Vám vydá potvrdenie o vrátení kníh, s ktorým si môžete prísť vyzdvihnúť diplom.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.