Milé študentky, milí študenti,

v prípade, že máte záujem o študijný pobyt na Univerzite v Pávii s možnosťou získania dvojitého diplomu, tak si prosím vyplňte a podpíšte prihlášku (prihláška) a spolu s motivačným listom a dokladom o znalosti anglického jazyka zašlite naskenované e-mailom na:

Výzva je určená študentom, ktorí budú v nasledujúcom akademickom roku študovať v prvom ročníku program Medzinárodné financie (resp. International Finance v AJ). Všetky prílohy je potrebné doručiť najneskôr do 14.5.2021. O ďalšom priebehu Vás budeme informovať.

Bližšie informácie nájdete aj na stránke: https://nhf.euba.sk/studium/dvojite-a-spolocne-diplomy#university-of-pavia-taliansko

Prihláška na vyplnenie (v prihláške uvádzate aktuálne údaje - t.j. študijný program a ročník, ktorý študujete v aktuálnom akademickom roku).

Povinnými prílohami k prihláške sú:

  • Motivačný list v anglickom jazyku
  • Doklad o znalosti anglického jazyka (certifikát, vysvedčenie o štátnej skúške a pod.)

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.