Katedra ekonomickej teórie, odd. makroekonómie, organizuje dňa 20. apríla 2021 o 13:30 hod. prednášku pre študentov Makroekonómie  na tému „Makroprudenciálna politika NBS“ v prostredí MS Teams.

Prednášajúci: Ing. Karol Zeleňák, PhD., hlavný expert pre makroprudenciálnu politiku NBS, odbor finančnej stability

Záujemcovia o účasť na prednáške sa môžu prihlásiť e-mailom na adresu: v termíne do pondelka 19.4.2021.

zelenak

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.