Na základe zverejnených pokynov súvisiacich s odovzdávaním záverečných prác bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia si Vám dovoľujeme zaslať doplňujúce informácie, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu:

 

  1. Záverečné práce a dokumenty s nimi súvisiace nie je potrebné odovzdať osobne v termínoch uvedených v pokynoch. 
  2. Študenti, ktorí využili možnosť vytlačiť záverečné práce cez vydavateľstvo Ekonóm, budú mať svoje práce pripravené v štátnicovej komisii. 
  3. Študenti, ktorí si záverečné práce tlačia samostatne, sú povinní doniesť záverečné práce a všetky dokumenty na štátnu skúšku. 
  4. Licenčné zmluvy nepodpisujú školitelia, ale budú podpísané na štátnej skúške, predsedom štátnicovej komisie. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.