Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete v akademickom roku 2021/2022 študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí a nestihli ste prvú výzvu? Teraz máte ďalšiu príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame dodatočnú výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2021/2022. Termín na podanie prihlášky je najneskôr 12. apríl 2021 (do polnoci).

Pozor ponuka univerzít je už obmedzená a tak si musíte vyberať len z univerzít s voľnými kapacitami na ďalší akademický rok v priloženom súbore.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Deadline na podávanie prihlášok: 12.4.2021 do 24:00.

Predpokladaný termín výberového konania (online pohovorov cez MS Teams): 14.4.2021 od 9:00. (o presnom harmonograme budete informovaní)

 AKO BUDETE POSTUPOVAŤ? CELÝ PROCES JE TERAZ EŠTE JEDNODUCHŠÍ!

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne do 12.4.2021. K dispozícii je aj manuál na prihlasovanie, prípadne aj technická podpora systému Study Abroad: , alebo hotline na 0907 551 404)

Pre vytvorenie prihlášky je nutná registrácia na STUDY ABROAD a následne postupovať podľa týchto krokov:

 1. Vyplniť prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2021/2022. Dajte si pozor na správny výber akademického roka!
 2. Nahrať Vašu fotografiu.
 3. Nahrať štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku a v jazyku, v ktorom budete študovať.
 4. Nahrať motivačný list v anglickom jazyku a v jazyku, v ktorom chcete študovať (len ak je iný ako AJ).
 5. (Nahrať výpis známok) - pozor zmena, výpis nahrávate, len ak ste študentmi 2. stupňa a na 1. stupni ste neštudovali na NHF). Inak nevypĺňate.
 6. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške, prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď. Potvrdenie o absolvovaní jazyka na EUBA nie je potrebné dokladovať.
 7. Iné – sem vložte rôzne ocenenia a školské aj mimoškolské aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť získať dodatočné body, napr. ŠVOČ, medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo nej (študentský parlament, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď.
 8. Predbežný návrh predmetov - vyplníte do tabuľky. Návrh predmetov nie je potrebné konzultovať, je potrebné ho spraviť podľa svojho uváženia nájdením kompatibilných predmetov Vášho študijného plánu a ponuky univerzity na ktorú sa hlásite. 
 9. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2021/2022 vytlačte, podpíšte a odošlite je naskenovanú e-mailom referentke zahraničných vzťahov pani Mgr. Jane Šipošovej na . S prihláškou nemusíte posielať žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v elektronickej forme v systéme STUDY ABROAD, preto Vás prosíme o dôsledné a kompletné nahratie týchto dokumentov v online systéme! Nezabudnite, že prihlášku je v systéme nutné aj ODOSLAŤ.  

UŽITOČNÉ TIPY PRE VÁS:

 • Pri príprave podkladov a motivačného listu si určite pozrite aj aktuálne kritériá hodnotenia prihlášok na Erasmus+ aby ste mohli získať čo najviac bodov a dostali sa na Vami preferovanú univerzitu.
 • Ak si neviete poradiť s výberom univerzity, tak si môžete pozrieť zoznam nominovaných študentov univerzity, na ktoré boli nominovaní študenti NHF v predchádzajúcich výzvach na stránke EUBA.
 • Študentom programu ekonómia a právo odporúčame si hľadať väčšie univerzity, ktoré majú aj právnické fakulty. Taktiež je potrebné sa o možnosti uznania právnických predmetov dohodnúť so zástupcami PFUK.

Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke NHF, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít EUBA. Celý postup od podania prihlášky až po návrat z mobility nájdete znázornený aj v prehľadnej procesnej mape

V prípade doplňujúcich otázok navštívte sekciu otázky a odpovede na stránke EUBA, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ak tam nenájdete odpoveď na Vašu otázku sú Vám k dispozícii konzultácie alebo e-mailová adresa:

Prečítajte si aj ďalšie informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.