Prihlasovanie študentov Národohospodárskej fakulty na cudzie jazyky bude prebiehať len 9. februára 2021 od 8,00 do 20.00 hod. 

Ak študent Národohospodárskej fakulty neprejaví záujem o prihlásenie sa na rozvrh v stanovenom termíne nebude predmet absolvovať v letnom semestri a predmet si bude musieť preniesť do ďalšieho ročníka. 

Prihlasovanie študentov Národohospodárskej fakulty na telovýchovné aktivity bude prebiehať od 08. 02. 2021 do 12. 02. 2021 od 8,00 do 20.00 hod. 

Prihlasovanie študentov Národohospodárskej fakulty, ktorí majú zapísaní predmet POLITOLÓGIA bude prebiehať tiež v termíne 9. februára 2021 od 8,00 do 20.00. 

Ak študent Národohospodárskej fakulty neprejaví záujem o prihlásenie sa na rozvrh v stanovenom termíne nebude predmete absolvovať v letnom semestri a predmet si bude musieť preniesť do ďalšieho ročníka. 

POZOR: v termíne prihlasovania sa na cudzie jazyky, telesnú výchovu a politológiu je ZAKÁZENÉ prihlasovať sa na rozvrh iných predmetov. Na tieto predmety sú študenti prihlasovaní jednotlivými vyučujúcimi podľa študijných skupín. Ak sa študent prihlási aj napriek uvedenému zákazu bude z daného rozvrhového okienka vymazaný. 

Študenti sa už môžu prihlasovať v AIS. 

  

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.