Prihlasovanie študentov Národohospodárskej fakulty na rozvrhové okienka všetkých predmetov (okrem cudzích jazykov, TV a Politológie) ako aj do skupín MS TEAMS budú zabezpečovať vyučujúci fakulty v termíne do stredy 10. 2. 2021, vrátane.  

V termíne od 11. 2. 2021 do 12. 2. 2021 je študent povinný skontrolovať si rozvrh, ako aj priradené skupiny v MS TEAMS. V prípade nezrovnalostí je študent povinný, ihneď kontaktovať vyučujúceho. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.