Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s COVID-19 a v súlade s vydaným dodatokom č. 3 k opatreniu rektora č. 12/2020 sa doplňujúce voľby neuskutočnia až do odvolania.

Ing. Boris Šturc, CSc.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.