Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka inžinierskeho štúdia  si môžu v termíne do 30.11.2020 podávať návrh vlastnej témy záverečnej práce na príslušnej katedre. 

 Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí nevyužijú možnosť návrhu vlastnej témy si môžu v termíne od 20.1.2021 do 26.1.2021 v AIS pozrieť zoznam všetkých ponúkaných záverečných prác pre vybraný študijný program. 

Prihlasovanie na témy všetkých záverečných prác sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom systému AIS v termíne od 27.1. 2021 do 2.2.2021. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.