Kurzy akéhokoľvek prvého jazyka románskeho/slovanského (kurz č. 12*, pri NHF a OF aj 14 a 17) a tiež kurzy druhého jazyka talianskeho (kurzy 9*, 10 a 11) nie sú v rozvrhu pre nízky počet prihlásených nasadzované, pretože je potrebné nájsť termín hodiny po dohode študentov zo všetkých resp. z viacerých fakúlt na stretnutí s vyučujúcim v prvom týždni semestra.

 Informácie o stretnutiach s vyučujúcimi, resp. o stretnutiach cez MS Teams budú zverejnené 21. 9. 2020 na webe Fakulty aplikovaných jazykov v časti Štúdium – Študenti ostatných fakúlt - Rozvrhy

Do rozvrhového okienka v AISe sa treba zapísať, hoci predmet nemá priradený deň a čas – tento údaj bude doplnený podľa dohody študentov s vyučujúcim.

*Čísla kurzov sú uvedené v názve kurzu v AISe ako posledný údaj za názvom v zátvorke.

Za správnosť: Ján Keresty, kooridnátor AIS pre KRaSJ FAJ

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.