1. Žiadosti o sociálne štipendium podávajú študenti až po zápise.

2. Študenti zasielajú žiadosti aj s prílohami poštou na adresu:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Vľavo na obálku treba napísať: Žiadosť o sociálne štipendium

3. V prípade potreby konzultácie: osobne: pondelok a streda 15,00 – 17,00 hod v miestnosti 2B.19 telefonicky: 02/6729 1424, mimo uvedené dni a hodiny: 02/6729 5456 mailom:

4. Ďalšie informácie, resp. tlačivá, k podávaniu žiadostí o sociálne štipendium sa nachádzajú na webovej stránke fakulty: https://nhf.euba.sk/studium/stipendia/socialne-stipendia

5. Žiadosti a zoznam potrebných základných príloh sa nachádzajú na stole aj pred miestnosťou 2B.19

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.