Študentom 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka inžinierskeho štúdia (denného aj externého štúdia) oznamujeme, že v prípade nedosiahnutia všetkých zapísaných kreditov, je potrebné na postup do ďalšieho ročníka zaslať žiadosť o povolenie prenosu kreditov do vyššieho ročníka. Vlastnoručne podpísanú žiadosť je možné zaslať naskenovanú mailom príslušnej študijnej referentke podľa aktuálneho ročníka štúdia

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.