Využite v ZS 2020-21 možnosť zážitkovou formou spoznať základné vzťahy fungovania firmy v medzinárodnom prostredí.

 

Lídri firiem združených v Americkej obchodnej komore v SR vám odovzdajú svoje cenné skúsenosti priamo z každodennej praxe a  praktické informácie:

manažment vlastníctva, akcionárov a vzťahov s vládnymi orgánmi, marketing a vzťahy s verejnosťou, etika v podnikaní, manažment ľudských zdrojov, obchodná kultúra a spoločenská zodpovednosť firiem v prípadových štúdiách vyučovaných optikou biznis prostredia.

V podporujúcom prostredí si súčasne si natrénujete praktickú komunikáciu a terminológiu v anglickom jazyku v novozaradenom predmete Americká obchodná kultúra a etika  (registrácia cez AIS: KIK FAJ/315002BM/20)

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.