Dňa 15. júla 2020 o 12.00 hod. sa spúšťa v AIS2 prihlasovanie študentov NHF na zápis do vyšších ročníkov.

 

Študenti majú možnosť vybrať si termín zápisu podľa ponuky takým spôsobom, ako sa prihlasujú na skúšky. Predmet s názvom „Zápis...“ nájdete v „C“ predmetoch v zápisnom liste na akademický rok 2020/2021.  V poznámke k danému termínu je uvedené, pre ktorý študijný program je termín určený.  Študenti, ktorí si v rámci predzápisu nevytvorili zápisný list na ak. rok 2020/21, musia najskôr požiadať študijné oddelenie o vytvorenie zápisného listu.

Upozorňujeme, že neprihlásení študenti sa nebudú vedieť zapísať do vyššieho ročníka! Vzhľadom na náročnosť všetkých procesov spojených so zápisom  Vás prosíme  o dôsledné  dodržiavanie časového harmonogramu. Na zápis si nezabudnite priniesť vypísané tlačivo „Čestné vyhlásenie, ktoré nájdete na našej stránke.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.