Opravné štátne skúšky sa uskutočnia 27. 8. 2020 pre študentov všetkých študijných programov, vrátane študijného programu Ekonómia a právo (predmet Národohospodárske náuky a obhajoba záverečnej práce na NHF). Štátne skúšky pre študentov študijného programu Ekonómia a právo (Správne právo a obhajoba záverečnej práce na PRAF) sa uskutočnia v termíne od 24.8. do 26.8.2020.

 Študenti sa na opravné štátne skúšky prihlasujú prostredníctvom systému AIS v termíne od 29.6. do 16.8.2020. Kontrola dosiahnutého počtu kreditov sa uskutoční na študijnom oddelení. Ak študent nebude mať splnené všetky podmienky a získaný minimálny počet kreditov ​(170), bude zo štátnic odhlásený.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.