Opravné štátne skúšky sa uskutočnia 26. 8. 2020 pre študentov všetkých študijných programov, vrátane študentov, ktorí sa zúčastnili pobytu v Nottinghame.

 Študenti sa na opravné štátne skúšky prihlasujú prostredníctvom systému AIS v termíne od 23.6. do 16.8.2020. Kontrola dosiahnutého počtu kreditov sa uskutoční na študijnom oddelení. Ak študent nebude mať splnené všetky podmienky a získaný minimálny počet kreditov ​(110), bude zo štátnic odhlásený.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.