Odovzdávanie diplomov študentom inžinierskeho štúdia, ktorí úspešne ukončili štúdium v júni 2020 sa uskutoční v termíne: od 7. júla2020 do 9. júla 2020 v čase od 8,00 do 11,00 hod. a od 13,00 do 14,00 hod. na študijnom oddelení v miestnosti 2B 44.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.