Načítavam stránku...

Milé študentky a študenti,

Pred testovaním si vyskúšajte prihlásenie do eskuska.euba.sk. Pre prístup do portálu použite prihlasovacie údaje do IDM.

IDM konto Vám bolo zriadené pri zápise a zaslané spolu s eduroam prístupom na adresu uvedenú v ais2. Používa sa len časť pred @, nie celá adresa. Napríklad jmrkvička1 a heslo je identické s Office365 heslom.

V prípade problémov s prihlásením sa do systému moodle prosím kontaktujte Helpdesk CIT cez portál https://helpdesk.euba.sk, prípadne volajte klapku 5555.

Aby ste sa dostali na portál eskuska, potrebujete si nainštalovať VPN.

Na domovskej stránke EUBA kliknete na „študent“ - otvorí sa Vám okno a na ľavej strane dole máte elearning - kliknite na elearning - otvorí sa okno - v dolnej časti nájdete video návod na naištalovanie VPN. Bez VPN sa Vám nezobrazí eskuska. Bude Vám to vykazovať neexistujúcu stránku. V prípade, že máte problém, kontaktujte helpdesk.

Test bude trvať 70 minút a je za 100b.

Test si vyberáte podľa fakulty a času, na ktorý ste sa prihlásili.

Zopakujte si časy, trpný rod, modálne slovesá perfektové a slovnú zásobu. V teste nebude Reading a sumár.

Odporúčame Vám, aby ste pracovali sami, nerobili si print screen stránky, je to zbytočné, test sa už nezopakuje a strácate čas. Nekomunikujte cez messenger ani iné aplikácie. Priateľ na telefóne nie je vždy dobrým radcom.

Keď sa prihlásite do eskuska.euba.sk, vyberiete si kurz English Business – Course 13.

Aby ste si mohli vyskúšať formu testu, je tam pre Vás pripravený skúšobný test.
S pozdravom,
PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
Fakulta aplikovaných jazykov
Ekonomická univerzita v Bratislave

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?