Načítavam stránku...

Pre súčasných študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka inžinierskeho štúdia (denného aj externého štúdia) bude otvorený AIS v termíne od 9.3. do 13.3.2020 na vytvorenie ZÁPISNÉHO LISTU ŠTUDENTA.

Zápisný list študenta obsahuje povinné predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety. Po vytvorení zápisného listu si môže študent vybrať z množiny ponúkaných povinne voliteľných a výberových predmetov pre daný študijný program.

Ak si študent nevytvorí zápisný list, tento mu bude vytvorený na zápise v septembri, avšak môže nastať situácia, že predmet z ponuky povinne voliteľných a výberových, o ktorý by mal študent záujem už bude vzhľadom na kapacitné možnosti obsadený.

Študenti končiacich ročníkov, 1. aj 2. stupňa štúdia, si do zoznamu predmetov vyberajú aj 3 štátnicové predmety spolu za 10 kreditov.

POZOR – študent si vyberá LEN z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov ponúkaných pre jeho študijný program.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?