Načítavam stránku...

Skúškové obdobie pre študentov 2. ročníka denného inžinierskeho štúdia a 3. ročníka externého inžinierskeho štúdia trvá od 27.4. do 22.5.2020.

Štátne skúšky (riadny termín) sa uskutočnia v termíne od 25.5. do 29.5. 2020 pre študentov všetkých študijných programov. 

Štátne skúšky (riadny termín) pre študentov, ktorí sa zúčastnia pobytu v Nottinghame, sa uskutočnia dňa 12.6. 2020.

Študenti sa na štátne skúšky prihlasujú prostredníctvom systému AIS.

Štátnych skúšok v auguste 2020 sa môžu zúčastniť študenti, pre ktorých ide o opravný termín resp. študenti, ktorí sa zúčastnili pobytu v rámci Erasmu.

Ak sa študent neprihlási na riadny termín štátnych skúšok, je povinný sa zapísať do ďalšieho ročníka v nadštandardnej dĺžke štúdia s povinnosťou úhrady školného.

Promócie absolventov sa uskutočnia v termíne od 23.6. do 25.6.2020.

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?