Načítavam stránku...

Zápis študentov NHF EU v Bratislave na cudzie jazyky v letnom semestri 2019/2020 sa uskutoční dňa 28. 1. 2020 v čase od 8,00 do 23,59 prostredníctvom systému AIS.

Zápis študentov NHF EU v Bratislave na telovýchovné aktivity v letnom semestri 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 1. 2. až 4. 2. 2020 od prostredníctvom systému AIS.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?