Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí? Teraz máte skvelú príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2020/2021. Nenechajte si ujsť túto výzvu, nakoľko ponuka univerzít je najväčšia v prvej výzve a top univerzity sa stihnú obsadiť už v hlavnej výzve! Termín na podanie prihlášky je najneskôr 17. február 2020 (do polnoci). Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+, partnerských univerzitách, na ktoré môžete vycestovať a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Deadline na podávanie prihlášok: 17.2.2020 do 24:00.

Termín výberového konania (osobných pohovorov): 26.2.2020 od 9:00. (POZOR ZMENA!)

 

AKO BUDETE POSTUPOVAŤ?

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne do 17.2.2020. K dispozícii je aj manuál na prihlasovanie, prípadne aj technická podpora systému Study Abroad: , alebo hotline na 0907 551 404)

Pre vytvorenie prihlášky je nutná registrácia na STUDY ABROAD a následne postupovať podľa týchto krokov:

  1. Vyplniť prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2020/2021. Dajte si pozor na správny výber akademického roka!
  2. Nahrať Vašu fotografiu. Časť „Fotografia“
  3. Nahrať štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať - časti „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“.
  4. Nahrať motivačný list v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom chcete študovať - časti „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“.
  5. Nahrať výpis známok, za celé predchádzajúce štúdium, ktoré si vybavíte u študijnej referentky - časť „Výpis známok z ukončených akademických ročníkov“. (Pre študentov na I. stupni je dôležitý študijný priemer za celé uplynulé obdobie štúdia v dokončených akad. rokoch. Pre študentov na II. stupni je dôležitý študijný priemer zo štátnej skúšky.)
  6. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške, prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď. - časť „Jazykové certifikáty“. Potvrdenie o absolvovaní jazyka na EUBA nie je potrebné dokladovať.
  7. Iné – sem vložte rôzne ocenenia a školské aj mimoškolské aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť získať dodatočné body, napr. ŠVOČ, medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo nej (študentský parlament, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď.- časť „Iné“.
  8. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2020/2021 vytlačte, podpíšte a odovzdajte na referáte zahraničných vzťahov pani Silvii Očovanovej v miestnosti 2B09 v čase úradných hodín. S prihláškou nemusíte nosiť žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v elektronickej forme v systéme STUDY ABROAD, preto Vás prosíme o dôsledné a kompletné nahratie týchto dokumentov v online systéme! Nezabudnite, že prihlášku je v systéme nutné aj ODOSLAŤ.  

POZNÁMKA: Elektronický systém je nastavený tak, že v prípade, že v niektorom kroku nevložíte žiadny dokument, tak Vás nepustí ďalej. Ak v niektorej nepovinnej časti (napr. „Iné“, „Jazykové certifikáty“ a pod. nemáte žiadny dodatočný doklad, je potrebné vložiť prázdny dokument. V prípade, že v ktorejkoľvek sekcii chcete nahrať viacero dokumentov, vložte ich v rámci jedného zip súboru.

TIP PRE VÁS: Pri príprave podkladov a motivačného listu si určite pozrite aj aktuálne kritériá hodnotenia prihlášok na Erasmus+ aby ste mohli získať čo najviac bodov a dostali sa na Vami preferovanú univerzitu.

Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke NHF, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít EUBA. Celý postup od podania prihlášky až po návrat z mobility nájdete znázornený aj v prehľadnej procesnej mape

V prípade doplňujúcich otázok navštívte sekciu otázky a odpovede na stránke EUBA, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ak tam nenájdete odpoveď na Vašu otázku sú Vám k dispozícii osobné konzultácie alebo e-mailová adresa:  

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.