Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu sa konajú dňa 28. januára 2020.

Prihlasovanie študentov na jednotlivé predmety prebieha cez AIS od 07. - 17. januára 2020. O rozdelení do komisií sa informujte na príslušných katedrách. Odhlásiť sa zo štátnych skúšok je možné do 20. januára 2020.

Diplomové práce (nahraté v AISe do 15. decembra 2019) je potrebné odovzdať v písomnej forme na sekretariát príslušnej katedry do termínu určeného katedrou.

Pripomíname záverečnú kontrolu hodnotení predmetov v AISe pred konaním štátnych skúšok. Hodnotenia musia byť zapísané najneskôr do 15. januára 2020.

Bratislava 03. 12. 2019

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.