Načítavam stránku...

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu sa konajú dňa 28. januára 2020.

Prihlasovanie študentov na jednotlivé predmety prebieha cez AIS od 07. - 17. januára 2020. O rozdelení do komisií sa informujte na príslušných katedrách. Odhlásiť sa zo štátnych skúšok je možné do 20. januára 2020.

Diplomové práce (nahraté v AISe do 15. decembra 2019) je potrebné odovzdať v písomnej forme na sekretariát príslušnej katedry do termínu určeného katedrou.            

Pripomíname záverečnú kontrolu hodnotení predmetov v AISe pred konaním štátnych skúšok. Hodnotenia musia byť zapísané najneskôr do 15. januára 2020.

 

Bratislava 03. 12. 2019

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?