Načítavam stránku...

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave sa uskutočnia dňa 11.11. 2019 v čase 11:00 – 15:15, miestnosť 1C02. V prílohe sa nachádza zápisnica z prijímania návrhov kandidátov do doplňujúcich volieb študentskej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?