Načítavam stránku...

V termíne od 16.9.2019 do 30.9.2019 je každý študent NHF EU v Bratislave (okrem 1. ročníka 1. stupňa bakalárskeho štúdia) povinný skontrolovať si zapísané povinne voliteľné a výberové predmety vo svojom zápisnom liste pre akademický rok 2019/2020.

V prípade, že predmet, ktorý ste si z ponuky vybrali sa nenachádza vo Vašom rozvrhu znamená to, že predmet sa neotvára z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených študentov. Je preto potrebné informovať sa u príslušnej študijnej referentky a najneskôr do 30.9.2019 si uvedený predmet vymeniť.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?