Načítavam stránku...

Dňa 18. júla 2019 o 12.00 hod. sa spúšťa v AIS2 prihlasovanie študentov NHF na zápis do vyšších ročníkov.

Študenti majú možnosť vybrať si termín zápisu podľa ponuky takým spôsobom, ako sa prihlasujú na skúšky. Predmet s názvom „Zápis...“ nájdete v „C“ predmetoch v zápisnom liste na akademický rok 2019/2020.  V poznámke k danému termínu je uvedené, pre ktorý študijný program je termín určený.

Upozorňujeme, že neprihlásení študenti sa nebudú môcť zapísať do vyššieho ročníka.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?