Načítavam stránku...

Oznamujeme absolventom I. stupňa štúdia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, že slávnostné promócie sa uskutočnia  dňa 1. júla 2019 (pondelok) v Aule Ekonomickej univerzity.

skupina

Časové rozpätie

9.00 – 11.00

Časové rozpätie

11.00 – 13.00

1. skupina

FBI – krúžky (1-5)  

2. skupina

  FBI – krúžky (6-8)
    NHO
    LZSM
    VSRR

Promovaní absolventi sa dostavia hodinu pred uvedeným časom (t.j. 1. skupina na 8.00 hod., 2. skupina na 10.00 hod.) promócií do priestorov Auly Ekonomickej univerzity.

Pracovníčka Dekanátu NHF EU Vám predloží knihu diplomov, kde podpisom potvrdíte prevzatie diplomu a nacvičíte si slávnostný nástup na promócie. 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?