Načítavam stránku...

Oznamujeme absolventom 2. stupňa štúdia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, že slávnostné promócie sa uskutočnia dňa 26. júna 2019 (streda) v Inchebe - v hale „C“ podľa rozpisu:

Časové rozpätie

9.00 – 11.00

Časové rozpätie

11.00 – 13.00

Časové rozpätie

13.00-15.00

iHPO_15 iDDP_15                iBAN_15
iFIN_15 iPOI_15       iBANe_15       
iMF_15 iETŽ_15         iVSRR_15   
iIF_15    
     
     

Absolventi dostanú v deň štátnic od zapisovateľa štátnicovej komisie Darovaciu zmluvu v dvoch exemplároch.

Záujemcovia o promočný akt doručia jeden vyplnený originál zmluvy a potvrdenie o zaplatení poplatku vo výške 20,-€  p. Dáši Laurenčíkovej, študijnej referentke NHF,  najneskôr do 12. júna 2019. Doručené doklady sú zároveň prihláškou na promócie a môžu byť zaslané poštou alebo odovzdané osobne na študijnom oddelení NHF.

Promovaní absolventi sa dostavia hodinu pred uvedeným časom promócií do priestorov Incheby (hala „C“).

Pracovníčka Dekanátu NHF EU Vám predloží knihu diplomov, kde podpisom potvrdíte prevzatie diplomu a nacvičíte si slávnostný nástup na promócie. 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?