Načítavam stránku...

Vzhľadom na výsledky volieb z dňa 29.04.2019, kde nastala rovnosť hlasov medzi kandidátmi  Alexandrou Gaherovou a Rolandom Hochmannom, sa uskutočnilo losovanie o postupe jedného z kandidátov do AS EUBA.

Losovanie prebehlo 30.04.2019 o 12:35 v miestnosti 2B57. Na základe losovania žrebu do AS EUBA  postúpila Alexandra Gaherová.

Zvolení kandidáti:

1. Tomáš Mazán – 3. Ročník, FBI

2. Alexandra Gaherová – 1. Ročník, FBI

Úspešným  kandidátom gratulujeme.

 

V Bratislave 30.4.2019                                                                               

 

Bc.  Kristína Cvachová 

predsedníčka komisie 

Róbert Palša       

člen komisie

Ing. Richard Kališ

člen komisie

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?