Načítavam stránku...

Volebná komisia konštatuje, celkový počet odovzdaných lístkov: 116 z toho,

platných hlasov: 116

neplatných hlasov: 0

Výsledky volieb:

Kandidát Počet platných odovzdaných hlasov
Tomáš Mazán – FBI 58
Alexandra Gaherová - FBI 54
Roland Hochmann - EaP 54
Dávid Židek - EaP 43

Za študentskú časť Národohospodárskej fakulty boli do AS EUBA zvolení kandidáti:

Tomáš Mazán

O postupujúcom z dvojice Alexandra Gaherová Roland Hochmann rozhodne žreb.

Volebná komisia konštatuje, že akt volieb dňa 29.4.2019 prebehol v súlade s platným poriadkom zverejneným dňa 1.4.2019 na internetových stránkach NHF EUBA.

Volebná komisia však zároveň upozorňuje na nasledovné skutočnosti:

- volebná komisia prijala dňa 26.4.2019 sťažnosť od kandidáta Dávida Žideka. Originálne znenie sťažností je priložené v prílohe zápisnice k  z volieb do AS EUBA za študentskú časť Národohospodárskej fakulty. Predmetom sťažnosti je porušenie Volebná komisia žiada AS EUBA resp. AS NHF o prerokovanie sťažnosti.

- volebná komisia tiež obdržala informáciu od p. Horňáka z Centra komunikácie a vzťahu s verejnosťou o odstránení plagátov kandidátov p. Žideka a p. Hochmanna z násteniek v správe CKVV.

V rámci celkového počtu odovzdaných hlasov sú dva hlasy s hlavičkou odkazujúcou na doplňujúce voľby do AS NHF. Pretože sa jedná o chybu komisie pre voľby do AS EUBA za študentskú časť, komisia sa rozhodla považovať tieto hlasy za platné.

 

Volebná komisia                                                                               Dňa 29.4.2019

bc. Kristína Cvachová

Róbert Palša

Ing. Richard Kališ

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?