Načítavam stránku...

Prijímanie návrhov sa uskutočnilo 16.04.2019 v miestnosti 2B50 v čase od 11:00 do 13:30.

Celkový počet prijatých návrhov 4 .

Celkový počet platných návrhov 4.

Celkový počet neplatných návrhov 0.

Menný zoznam navrhnutých kandidátov:

  1. Tomáš Mazán - FBI
  2. Alexandra Gáherová - FBI
  3. Roland Hochmann - EaP
  4. Dávid Židek - EaP

Voľby do AS Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť sa budú konať 29.04.2019 v čase od 09:00 do 15:00 v miestnosti 2B50.

V Bratislave 16.04.2018

Bc. Kristína Cvachová

predseda volebnej komisie

Róbert Palša

Člen volebnej komisie

Ing. Richard Kališ

Člen volebnej komisie

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?