Dňa 3.4.2019 sa konalo fakultné kolo - NHF Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ), na ktorom sa zúčastnilo sedem študentov so šiestimi vedeckým prácami.

Komisia v zložení Ing. Marcel Novák, PhD, prodekan, Mgr. Ing. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD, prodekanka, Ing. Tomáš Ondruška, PhD, prodekan, Ing. Daniela Pobudová, PhD, Tomáš Mazán, predseda ŠP NHF a na čele s doc. PhDr. Mária Antalová, PhD sa zhodla, že práce boli kvalitné a študenti si dali záležať na ich vypracovaní. Avšak víťaz môže byť len jeden, teda v prípade 1. stupňa dvaja, Tomáš Oleš a Tomáš Ševček s prácou "Fungovanie  transmisných  mechanizmov  v  závislosti  od    stupňa naplnenia  optimálnej  menovej  oblasti". Prvé miesto v kategórii 2. stupeň obsadil Bc. Dávid Hojdan s prácou "Je káva nad zlato? Odhad cenovej elasticity".

Víťazi budú prezentovať našu fakultu na konferencii v Prahe a za odmenu získali motivačné štipendium.

My im srdečne gratulujeme, ako aj všetkým zúčastneným. 

 IMG_4511.jpgIMG_4512.jpgIMG_4513.jpgIMG_4514.jpgIMG_4518.jpgIMG_4521.jpgIMG_4510.jpgIMG_4509.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.