Načítavam stránku...

Od 20.4 do 28.4 2019 prebehne druhé kolo zapisovania študentov na povinné voliteľné, vyberové predmety, ako aj cudzie jazyky.

Pri zápise si prosím skontrolujte predmety PVP a VP, keďźe po prvom zápise, môžu byť vybrané PVP a VP s nízkym počtom študentov zrušené.

Výsledkom prvého kola zápisov môže byť, že:

- na predmet sa neprihlásil žiadny študent - predmet sa neotvorí

- na predmet sa zapísal počet študentov, ktorý je nižší ako minimálny počet - predmet sa neotvorí

- na predmet sa zapísal počet študentov, ktorý je vyšší ako kapacitné možnosti - predmet sa otvorí pre maximálny počet študentov, 

  pričom rozhodujúci bude termín zapísania sa na predmet, študenti, ktorí sa prihlásili neskôr a boli nad hranicou maximálneho počtu      boli z predmetu študijným oddelením vyradení.

Na základe týchto informácií ODPORÚČAME všetkým študentom skontrolovať si svoje zápisné listy

POZOR: študent si už nevie vytvoriť zápisný list, len robiť zmeny v zápisnom liste, ktorý si už vytvoril v prvom kole zápisu.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?