Načítavam stránku...

Manuál k on-line prihlasovaniu sa na mobilitu - stáž cez aplikáciu studyabroad.sk si môžete stiahnuť tu.

 

Výzva na účiteľské a zamesnanecké mobiliy ! 

Ak máte záujem o učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu v aktuálnom akademickom roku 2018/2019, zaregistrujte sa on-line v aplikácii studyabroad.sk.

 Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať na Oddelenie medzinárodnej mobility, 2B09 do 25.10.2018.

 

v akademickom roku 2018/2019 je opäť možnosť uchádzať sa o zamestnaneckú mobilitu a mobilitu pedagogických pracovníkov za účelom výučby v rámci programu Erasmus+. Viac informácií o mobilitnom programe nájdete na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-zamestnanci/erasmus-v-eu

Záujemcov o zamestnaneckú mobilitu a mobilitu  za účelom výučby prosíme, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku zo systému www.studyabroad.sk spolu s CV a motivačným listom v AJ, doručili do 25. októbra 2018 fakultnému koordinátorovi na Oddelenie medzinárodných vzťahov NHF (2B.09)

 

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

Mobility s cieľom výučby/školenia sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
  • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?