Načítavam stránku...

 

v akademickom roku 2017/2018 je opäť možnosť uchádzať sa o zamestnaneckú mobilitu v rámci programu Erasmus+. Viac informácií o mobilitnom programe nájdete na http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/ucitelske-a-zamestnanecke-mobility.

Záujemcov o zamestnaneckú mobilitu prosíme, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku zo systému www.studyabroad.sk spolu s CV a motivačným listom v AJ, doručili do 30. októbra 2017 p. Mgr. Dávidovi Bockovi osobne, (Oddelenie medzinárodnej mobility, kancelária č. A3.16), prípadne zaslali elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

výzva_na_učiteľské_mobility.jpg

 

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

Mobility s cieľom výučby/školenia sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
  • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

 

Všetci uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad, musia tam mať vytvorenú a odoslanú prihlášku na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu Erasmus+

Uchádzači o učiteľskú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility fakultnému koordinátorovi na Oddelenie medzinárodných vzťahov NHF (2B.09)

Uchádzači o zamestnaneckú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (m.č. A3.16) obvykle do 30. októbra s platnosťou na aktuálny akademický rok.

 

Mobility pedagógov/nepedagogických zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený TU. Mobility za účelom školenia sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách a podnikoch, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci.

Učitelia sú vybraní fakultou  na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúcu fakultu i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement - Teaching.

Výber zamestnancov sa realizuje na Ústave medzinárodných vzťahov na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement - Training.

O výsledkoch výberového konania budú informovaní písomne (e-mailom) koordinátorom z Oddelenia medzinárodnej mobility.

Učiteľská/zamestnanecká mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí).

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín za jeden pracovný týždeň.

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM.

       
    Image result for 30rd anniversary of Erasmus+
  Image result for erasmus+
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na učiteľské mobility

akad. rok 2017/2018

Ak máte záujem o učiteľskú mobilitu v aktuálnom akademickom roku, zaregistrujte sa on-line v aplikácii Study Abroad www.studyabroad.sk. Vytvorte si prihlášku (Application Form) na učiteľskú mobilitu 2017/2018.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba odovzdať na Oddelenie medzinárodnej mobility, 2B09 do 26.10.2017.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Mgr. Michaelu Pikulíkovú,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?