Načítavam stránku...

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancov univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na partnerských vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností.

 

Mobility s cieľom výučby/školenia sa môže zúčastniť riadny zamestnanec EU v Bratislave, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe;
  • je občanom inej krajiny a v prípade, že mobilitu nebude realizovať v krajine, v ktorej má štátnu príslušnosť a je riadne zamestnaný na EU v Bratislave.

 

Všetci uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad, musia tam mať vytvorenú a odoslanú prihlášku na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu Erasmus+

Uchádzači o učiteľskú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility fakultnému koordinátorovi na Oddelenie medzinárodných vzťahov NHF (2B.09)

Uchádzači o zamestnaneckú mobilitu doručia vytlačenú a podpísanú prihlášku na mobilitu spolu so stručným popisom cieľa mobility koordinátorovi na Oddelenie medzinárodnej mobility (m.č. A3.16) obvykle do 30. októbra s platnosťou na aktuálny akademický rok.

 

Mobility pedagógov/nepedagogických zamestnancov sa uskutočňujú na základe medziinštitucionálnych dohôd medzi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú pridelenú Erasmus+ chartu (ECHE). Zoznam univerzít, na ktorých je možné realizovať mobilitu, je zverejnený TU. Mobility za účelom školenia sa môžu uskutočniť aj na tých univerzitách a podnikoch, s ktorými nie je podpísaná dohoda o spolupráci.

Učitelia sú vybraní fakultou  na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúcu fakultu i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement - Teaching.

Výber zamestnancov sa realizuje na Ústave medzinárodných vzťahov na základe jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu uvedeného v Programe mobility/Mobility Agreement - Training.

O výsledkoch výberového konania budú informovaní písomne (e-mailom) koordinátorom z Oddelenia medzinárodnej mobility.

Učiteľská/zamestnanecká mobilita Erasmus+ môže trvať v rozmedzí 2-5 pracovných dní. Ďalšie 2 dni môžu byť vyčlenené na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí a deň po poslednom dni aktivity v zahraničí).

Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín za jeden pracovný týždeň.

Grant na mobilitu pracovníkov VŠ je príspevkom na náklady pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+. Jeho výška je upravená finančnou zmluvou, ktorú pripraví koordinátor z OMM.

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?