Načítavam stránku...

staz

 

 

Milí študenti,

pozývame vás na infoseminár k absolventským stážam, ktorý sa uskutoční 14.11.2017 v spoločenskej miestnosti V2.

 Absolventská_stáž.png

 

V rámci programu Erasmus+ môžu študenti absolvovať praktické stáže v podnikoch v zahraničí. Dĺžka stáže je stanovená na 3 mesiace a je určená študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave (po ukončení štúdia je možné absolvovať Erasmus+ absolventskú stáž).

Stáž je možné absolvovať v akomkoľvek podniku za podmienky, že náplň práce bude spadať pod oblasť ekonomiky alebo ekonómie a nedôjde ku krížovému financovaniu zo zdrojov Európskej únie (podnik, organizácia nesmie byť priamo financovaná zo zdrojov Európskej únie).

Študent si vhodnú firmu a pozíciu na stáž vyhľadáva sám. Môže pritom čerpať z ponuky pracovných stáží  (k dispozícii na vyžiadanie u koordinátora Oddelenia medzinárodných vzťahov (OMM) a tiež z vlastných informačných zdrojov. V prípade potreby môže požiadať o osobnú konzultáciu koordinátora OMM.

 

Všetci študenti, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad, musia tam mať vytvorenú a odoslanú prihlášku na stáž a nahraté všetky potrebné dokumenty 

  • vyplnenú prihlášku na stáž na aktuálny akademický rok (Student Application Form), študent v nej uvádza krajiny a typ pozície podľa svojich priorít, pri podávaní prihlášky ešte nemusí mať dohodnutú firmu a pozíciu.)
  • životopis v slovenskom aj cudzom jazyku
  • motivačný list v slovenskom aj cudzom jazyku (životopis a motivačný list si študent môže pripraviť vo viacerých cudzích jazykoch)
  • výpis výsledkov dovtedy absolvovaného štúdia
  • v prípade, ak si fakulta sama stanoví ďalšie podmienky a kritériá, je nevyhnutné, aby tieto boli splnené.

 

Bližšie informácie o Erasmus+ zahraničných stážach nájdete na stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V prípade záujmu o Erasmus+ zahraničnú stáž kontaktujte Oddelenie medzinárodných vzťahov.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?