Načítavam stránku...

 

PREHĽAD ROZDELENIA NOMINOVANÝCH ŠTUDENTOV NA ERASMUS+ MOBILITU ŠTÚDIUM ‐ AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 ‐ DODATOČNÁ VÝZVA č.1

 

erasmus-staze-máj2019.jpg

 

Dodatočná výzva na študijné pobyty ERASMUS+ v akademickom roku 2019/2020

Milí študenti NHF,

ak chcete študovať v zahraničí, a nestihli ste si podať prihlášku v prvom kole, tak ešte stále máte možnosť vybrať si z viac ako 200 univerzít! Otvárame totiž dodatočnú výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2019/2020. Termín na podanie prihlášky je do 10. apríl 2019. Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

Dôležité termíny:

Deadline na podávanie prihlášok: 10. 4. 2019 do 12:00.

Termín výberového konania: 11.4.2019 od 9:00.

Ako budete postupovať?

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne do 10. 4. 2019.

Pozor, aj napriek tomu, že v systéme study abroad je v ponuke množstvo univerzít, pre potreby dodatočného 2. kola výberového konania, je nutné si vybrať len zo zoznamu univerzít s voľnými kapacitami!

K dispozícii je aj manuál na prihlasovanie, prípadne aj technická podpora systému Study Abroad: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo hotline na 0907 551 404)

Pre vytvorenie prihlášky je nutná registrácia na STUDY ABROAD a následne postupovať podľa týchto krokov:

 1. Vyplniť prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2019/2020. Dajte si pozor na správny výber akademického roka!
 2. Nahrať Vašu fotografiu. Časť „Fotografia“
 3. Nahrať štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať - časti „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“.
 4. Nahrať motivačný list v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom chcete študovať - časti „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“.
 5. Nahrať výpis známok, za celé predchádzajúce štúdium, ktoré si vybavíte u študijnej referentky - časť „Výpis známok z ukončených akademických ročníkov“. Vaša študijná referentka bude vedieť za aké obdobie Vám má výpis vystaviť.
 6. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške, prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď. - časť „Jazykové certifikáty“. Potvrdenie o absolvovaní jazyka na EUBA nie je potrebné dokladovať.
 7. Iné – sem vložte rôzne ocenenia a školské aj mimoškolské aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť získať dodatočné body, napr. ŠVOČ, medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo nej (študentský parlament, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď.- časť „Iné“.
 8. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2019/2020 vytlačte, podpíšte a odovzdajte na referáte zahraničných vzťahov pani Silvii Očovanovej v miestnosti 2B09 v čase úradných hodín a to najneskôr 10.4.2019 do 12:00. S prihláškou nemusíte nosiť žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v elektronickej forme v systéme STUDY ABROAD, preto Vás prosíme o dôsledné a kompletné nahratie týchto dokumentov v online systéme! Nezabudnite, že prihlášku je v systéme nutné aj ODOSLAŤ.  

Aktualizovaný zoznam univerzít s voľnými kapacitami pre akademický rok 2019/2020

POZNÁMKA: Elektronický systém je nastavený tak, že v prípade, že v niektorom kroku nevložíte žiadny dokument, tak Vás nepustí ďalej. Ak v niektorej nepovinnej časti (napr. „Iné“, „Jazykové certifikáty“ a pod. nemáte žiadny dodatočný doklad, je potrebné vložiť prázdny dokument. V prípade, že v ktorejkoľvek sekcii chcete nahrať viacero dokumentov, vložte ich v rámci jedného zip súboru.

Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke NHF, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít EUBA. Celý postup od podania prihlášky až po návrat z mobility nájdete znázornený aj v prehľadnej procesnej mape

V prípade doplňujúcich otázok navštívte sekciu otázky a odpovede na stránke EUBA, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ak tam nenájdete odpoveď na Vašu otázku sú Vám k dispozícii osobné konzultácie alebo e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 


Erasmus_10krokov.png


 

PREHĽAD ROZDELENIA NOMINOVANÝCH ŠTUDENTOV NA ERASMUS+ MOBILITU ŠTÚDIUM ‐ AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Výsledky výberového konania – Erasmus+ pre ak.rok 2019/2020            

V dňoch 22.2.2019 a 4.3.2019 sa na NHF EU v  Bratislave uskutočnilo výberové konanie na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020.

Komisia NHF EU posúdila jednotlivé žiadosti študentov na základe stanovených kritérií a osobného pohovoru. Na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ akademický rok 2019/2020 na základe výberového konania navrhuje nominovať 46 študentov, ktorí splnili stanovené kritériá a podmienky.

Nominovaní študenti budú informovaní o ďalšom postupe projektovým manažérom Erasmus+ na OMM EU (Rektorát EU), ktorý ich bude kontaktovať priebežne prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške.

 

Zoznam študentov NHF EU v Bratislave nominovaných na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 podľa umiestnenia:

 

P.Č. PRIEZVISKO MENO ST. ROČ.
1 Gernát Peter III.  
2 Burian Lukáš III.  
3 Košťálová Zuzana III.  
4 Sirakovová Eva III.  
5 Zongor Ján  I. 1.
6 Majerčák Alexander I. 2.
7 Zimová Nikola I. 1.
8 Pauchlyová Margaréta I. 1.
9 Kurcinová Dominika II. 1.
10 Prajová Erika I. 1.
11 Lazarčík Matúš I. 3.
12 Královičová Kristína II. 1.
13 Tomašec Michal I. 1.
14 Jakubová Dominika I. 3.
15 Bubenková Denisa I. 3.
16 Barcziová Anikó I. 3.
17 Bašnár Lukáš I. 1.
18 Horváth Dominik II. 1.
19 Kapustová Katarína I. 3.
20 Straňák Andrej I. 3.
21 Vojtasová Mária I. 3.
22 Páleníková Monika I. 3.
23 Eliášová Silvia II. 2.
24 Medveď Jozef II. 1.
25 Mečírová Lucia I. 2.
26 Kollár Tomáš II. 1.
27 Repková Zuzana I. 1.
28 Šmitalová Radka I. 3.
29 Klein Jakub I. 1.
30 Diaconu Bogdan I. 1.
31 Hodza Rastislav II. 1
32 Hiklová Kristína I. 1.
33 Mečírová Erika II. 1.
34 Solej Rastislav II. 1.
35 Krištofová Sofia I. 1.
36 Jamnický Jakub I. 1.
37 Mičko Tomáš II. 1.
38 Gindlová Claudia II. 1.
39 Koptáková Martina I. 1.
40 Nechajová Mária I. 3.
41 Marczibál Levente II. 1.
42 Borza Michal I. 1.
43 Naništová Hana I. 3.
44 Nguyen Duy I. 1.
45 Patras Ecaterina I. 2.
46 Kysel Matúš I. 1.

                                                                                                                     

 erasmums.png       erasmusplus30 banner

 

 

Program ERASMUS+  sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Na programe participujú krajiny EÚ + Nórsko, Island, Lichtenštajsko, Turecko a Švajčiarsko. Program je určený pre študentov všetkých stupňov štúdia – v rámci programu Erasmus+ – celoživotné vzdelávanie.  

Typy mobilít ERASMUS+

V rámci programu ERASMUS+ môžeš ako študent absolvovať 3 základné typy mobilít:

 • ERASMUS+ mobilita študentov (študuješ napr. semester na zahraničnej univerzite - o tomto type je táto stránka),
 • ERASMUS+ zahraničná stáž (stáž v podniku v zahraničí - bližšie informácie nájdete tu).
 • ERASMUS+ absolventská stáž (tak isto stáž v podniku v zahraničí, ale hlásiš sa ako študent a odchádzaš na ňu ako absolvent - bližšie informácie nájdete tu alebo na stránke konzorcia WorkSpace Europe, ktoré tieto stáže pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave zabezpečuje).

 

Zásady a pokyny

Kritériá výberového konania študentov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity (NHF EU) v Bratislave na zahraničné študijné pobyty, resp. študijné programy EU v Bratislave vychádzajú z medzinárodne stanovených všeobecných zásad realizácie zahraničných projektov a programov, ktoré sú obsahom medzinárodných zmlúv podpísaných predstaviteľmi Slovenskej republiky (SR), ktorými sa SR zaviazala dodržiavať všeobecné i špecifické pravidlá realizácie zahraničných projektov.

Referát zahraničných vzťahov NHF EU v Bratislave (ďalej RZV) zverejní ponuku študijného pobytu na informačnej tabuli RZV a na internetovej stránke RZV s uvedením termínu odovzdania prihlášok.

 

O zahraničné študijné pobyty sa môžu uchádzať študenti NHF EU v Bratislave, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

 1. Sú riadnymi študentmi NHF EU v Bratislave, ktorí splnia kritériá spôsobilosti na vysokých školách a univerzitách v zahraničí v zmysle uvedených kritérií.
 2. Majú úspešne absolvované zapísané predmety z predchádzajúceho akademického roka, t.j. nemajú prenos kreditov z predchádzajúceho akademického roka (okrem študentov 1. ročníka 1. a 2. stupňa štúdia)
 3. Uchádzač vyplní prihlášku (Application Form), ktorá je k dispozícii na internetovej stránke OMM EU v Bratislave a RZV NHF EU v Bratislave a spolu so všetkými požadovanými prílohami ju odovzdá do určeného termínu na RZV. Nekompletné prihlášky, resp. prihlášky odovzdané po tomto termíne nebudú zaradené do výberového, resp. konkurzného konania.
 4. Uchádzači 3. ročníka, predložia čestné vyhlásenie o úmysle pokračovať v ďalšom štúdiu na druhom stupni na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave.

 

Povinná dokumentácia k výberovému konaniu na Erasmus+ mobilitu – štúdium :

Uchádzač je povinný úplne vyplnenú prihlášku spolu so všetkými požadovanými prílohami odovzdať do určeného termínu na Oddelenie medzinárodnej mobility NHF (miestnosť 2B.09).

 1. úplne vyplnená prihláška Erasmus+ (Student Application Form*), ktorá je dostupná https://www.studyabroad.sk/ (1 výtlačok), študent je povinný sa zaregistrovať na webovej stránke www.studyabroad.sk ešte pred výberovým konaním. Manuál k prihlasovaniu je dostupný tu.
 2. životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku (každý 1 výtlačok), ktorý je potrebné vložiť aj do systému https://www.studyabroad.sk/
 3. výpis známok dovtedy absolvovaných predmetov (potvrdený a overený, 1 výtlačok); ktorý je potrebné nahrať do systému https://www.studyabroad.sk/ . Študent, ktorý bol nominovaný fakultou, je povinný zabezpečiť si výpis známok aj v anglickom jazyku najneskôr do 15 dní od schválenia študijného pobytu) a aj tento dokument nahrať do systému https://www.studyabroad.sk/ .
 4. predpokladaný prehľad predmetov, ktoré bude študent na zahraničnej univerzite študovať (platí pre všetky univerzity, ktoré sú uvedené v Application Form - na jednu A4) **, dokument je potrebné nahrať aj do systému https://www.studyabroad.sk/ .
 5. v prípade, že si fakulta/program stanoví ďalšie podmienky, je nevyhnutné, aby tieto boli splnené

* v Application Form študent uvedie 3 školy v poradí podľa priorít, na ktorých by chcel Erasmus+ mobilitu - štúdium absolvovať. Študent môže byť zaradený na ktorúkoľvek školu, ktorú si uviedol do prihlášky, a preto musia predmety na každej z týchto vybraných univerzít korešpondovať so študijným odborom na domácej fakulte. Prehľad univerzít, s ktorými má Ekonomická univerzita v Bratislave podpísané Erasmus+ Bilaterálne dohody sa nachádza tu. (pozn.: niektoré Erasmus+ Bilaterálne dohody sú určené len pre konkrétnu fakultu, resp. študijný odbor)

** študent si vyberá predmety podľa študijného odboru, ktorý študuje na domácej univerzite.

 

RZV vypíše termín konkurzu minimálne 14 dní pred jeho uskutočnením s výnimkou prípadov, kedy nie je možné tento termín dodržať vzhľadom na požiadavku organizátora študijného pobytu na urýchlený výber uchádzačov na tento pobyt.

Konkurzné konanie sa uskutočňuje formou pohovoru s uchádzačom , ktorý prebieha v jazyku, v ktorom má uchádzač absolvovať štúdium. Súčasťou konkurzného konania je aj posúdenie uchádzačom predložených materiálov. Uchádzači, ktorí sa osobne nezúčastnia konkurzného konania, budú z tohto konania vyradení.

Výberové, resp. konkurzné konanie uskutočňuje Komisia pri NHF EU v Bratislave pre výber kandidátov na študijné pobyty v zahraničí. V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je stanovená kvóta pre študijné pobyty, prebieha výberové konanie len na základe prihlášky a priložených materiálov (životopis, motivačný list, odborný program pobytu, resp. študijný plán pobytu, doklad o jazykových znalostiach a i.).

Výsledky výberového, resp. konkurzného konania oznámi RZV najneskôr do 10 dní odo dňa zasadnutia Komisie na informačnej tabuli RZV a na internetovej stránke RZV. Predložené materiály Komisia uchádzačom nevracia.

V prípade, že sa študent 3. ročníka prvého stupňa štúdia nominovaný na študijný pobyt nezapíše do 1. ročníka druhého stupňa študijného programu NHF EU v Bratislave, jeho nominácia sa zruší.

Pri žiadostiach doktorandov sú kritériom výberu výsledky plnenia študijného programu doktorandského štúdia.

 

Všeobecné podmienky, ako aj ďalšie informácie o programe ERASMUS+ nájdete na stránke EU v Bratislave

 

Prílohy:

 

Leták Erasmus 2

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?