Načítavam stránku...

Erasmus WORKSPACE EUROPE 26223

Absolventská stáž je obdobie odbornej prípravy s finančnou podporou z Európskej únie, ktoré absolvent absolvuje v podniku alebo inom náležitom pracovisku v zahraničnej krajine zapojenej do programu Erasmus+, zohľadňujúce potreby absolventa pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností, pracovných skúseností a kvalifikácií z hľadiska osobného rozvoja a jeho odboru štúdia.

Cieľom pracovnej stáže je podporiť osobný a profesionálny rozvoj absolventov, ich schopnosť zamestnať a uplatniť sa na európskom trhu práce, ako aj spoznanie hospodárskych, kultúrnych a sociálnych aspektov fungovania ich hostiteľských zahraničných krajín.

 

Pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave zabezpečuje absolventské pracovné stáže partnerská organizácia WorkSpace Europe, ktorá stáže administruje, financuje a monitoruje.  Služby WorkSpace Europe sú bezplatné.

Ak máte záujem prihlásiť sa na absolventskú stáž a momentálne ste študentom končiaceho ročníka prvého, druhého alebo tretieho stupňa, vyplňte online prihlášku najneskôr do 28/02/2017.

 

Na webe WorkSpace Europe sú dispozícií 2 typy prihlášok:

Typ 1 vyplníte ak: máte prijímajúcu organizáciu a žiadate len o finančný príspevok,

Typ 2 vyplníte ak: žiadate WorkSpace Europe o podporu při hľadaní prijímajúcej organizácie

 

Nezabudnite, že deadline na vyplnenie prihlášky je 28. február 2017.

Po tomto termíne zašle WorkSpace Europe kompletný zoznam prihlásených na Oddelenie medzinárodných mobilít. OMM spätne zašle zoznam nominovaných uchádzačov ako aj náhradníkov, s ktorými bude WorkSpace Europe ďalej pracovať.

Kompletné informácie, podmienky, termíny a pod. nájdete na stránke WorkSpace Europe, alebo v priloženom materiáli.

 

0001 1

 

0002 1

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?