Načítavam stránku...

Erasmus WORKSPACE EUROPE 26223

Študenti Ekonomickej Univerzity v Bratislave majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje EUBA v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe, nájdete tu.

Absolventská stáž je obdobie odbornej prípravy s finančnou podporou z Európskej únie, ktoré absolvent absolvuje v podniku alebo inom náležitom pracovisku v zahraničnej krajine zapojenej do programu Erasmus+, zohľadňujúce potreby absolventa pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností, pracovných skúseností a kvalifikácií z hľadiska osobného rozvoja a jeho odboru štúdia. Cieľom pracovnej stáže je podporiť osobný a profesionálny rozvoj absolventov, ich schopnosť zamestnať a uplatniť sa na európskom trhu práce, ako aj spoznanie hospodárskych, kultúrnych a sociálnych aspektov fungovania ich hostiteľských zahraničných krajín.

Pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave zabezpečuje absolventské pracovné stáže partnerská organizácia WorkSpace Europe, ktorá stáže administruje, financuje a monitoruje.  Služby WorkSpace Europe sú bezplatné. Ak máte záujem prihlásiť sa na absolventskú stáž a momentálne ste študentom končiaceho ročníka prvého, druhého alebo tretieho stupňa, vyplňte online prihlášku najneskôr do 31/03/2018.

Stáže v rámci programu Erasmus+

Kto sa môže prihlásiť?

  • Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

 Doba trvania:

  •  min. 2 a max. 12 mesiacov

 Počet financovaných mesiacov:

  •  Max. 3 mesiace
  • 450 – 590 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)

 Počet odpracovaných hodín:

  •  35 - 40 h týždenne

 Kedy môžem vycestovať:

  •  po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)

Aké stáže ponúka program?

  •  Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko
  • Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte ako študent

Na webe WorkSpace Europe sú dispozícií 2 typy prihlášok:

Typ 1 vyplníte ak: máte prijímajúcu organizáciu a žiadate len o finančný príspevok,

Typ 2 vyplníte ak: žiadate WorkSpace Europe o podporu při hľadaní prijímajúcej organizácie

Nezabudnite, že deadline na vyplnenie prihlášky je 31. marec 2018.

Kompletné informácie, podmienky, termíny a pod. nájdete na stránke WorkSpace Europe.

 

0001 1

 

0002 1

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?