Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2022/2023 bolo otvorené:

Študenti sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS – AT-0068-18-2223 na nasledovných univerzitách:

Univerzita

Semestrálny pobyt

Počet miest

University of Ljubljana

School of Economics and Business/Slovenia

4 mesiace

1 študent

Záujemcovia si musia vytvoriť prihlášku na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať e-mailom Mgr. Veronike Králikovej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility najneskôr do pondelka 6. júna 2022:

  • životopis – CV v angličtine,
  • motivačný list v angličtine,
  • výpis známok (vyžiadať zo študijného oddelenia) (v slovenčine)

 

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.